Số lượng truy cập

Đang truy cập: 54

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3727981

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi (03-03-2010)

 Trên cơ sở phát triển các yếu tố: Tri thức, nhiệt huyết và vận hội, VEDICO JSC., đang cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trong ngành ngôn ngữ và công nghệ. Là đối tác tin cậy của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, chúng tôi hiểu rằng sự thành công của quý khách hàng là trách nhiệm cũng như niềm tự hào của chúng tôi.

 Tầm nhìn

VEDICO JSC sẽ  trở thành một Tổ chức hàng đầu về Dịch vụ Dịch thuật và Giải pháp ngôn ngữ + Công nghệ  tại Việt Nam và trên Thế giới.

 

Sứ mệnh: 

VEDICO luôn hướng về một đất nước Việt Nam phồn thịnh, chung tay xây dựng và chia sẻ trách nhiệm với mỗi cá nhân và cả cộng đồng nhằm thúc đẩy  sự nghiệp Xã hội hóa giáo dục – Chung tay nâng cao khả năng sử dụng Ngoại ngữ  – Nâng cao khả năng kết nối ngôn ngữ cho cộng đồng.


Giá trị cốt lõi:

   - Thực tiễn và hiệu quả.
   - Chịu trách nhiệm.
   - Coi chất lượng và uy tín là sự sống còn của mình.

   - Vững mạnh tiến bước để xây dựng đất nước.