Số lượng truy cập

Đang truy cập: 166

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3728097

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Sơ lược về Biên dịch (05-07-2011)

Biên dịch viên quan tâm đến từ được viết ra. Họ diễn giải các bài viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Các nhà biên dịch cần phải  làm việc đó với đủ các thể loại từ các dạng bài đơn giản như giấy khai sinh  và bằng lái xe cho đến các tài liệu phức tạp như các bài từ báo chuyên ngành, hợp đồng kinh tế và văn bản quy phạm pháp luật.

 Lịch sử biên dịch

Việc biên dịch luôn được thực hiện giữa các cá nhân với nhau. Dấu hiệu đầu tiên của biên dịch có thể tìm thấy là  từ năm 3000 trước công nguyên, trong suốt  thời kỳ vương quốc Cổ đại Ai Cập, ở vùng Cataract đầu tiên, Elephantine, nơi  đây người ta tìm thấy các  câu khắc trên bia mộ bằng 2 ngôn ngữ. Năm 300 trước công  nguyên  đã có một  đại diện quan trọng ở Phương Tây đó là bản dịch Kinh thánh của Luther vào năm 1522 , đây là nền móng cho tiếng Đức hiện đại. Vào thế kỷ thứ 19, việc biên dịch chủ yếu được thực hiện như một phương tiện giao tiếp  một chiều giữa các nhà văn xuất chúng,  các triết gia ở mức độ thấp hơn và  các nhà khoa học với các độc giả nước ngoài, đôi khi được sử dụng bằng ngôn ngữ của nước có ảnh hưởng lớn và ngành ngoại giao, trước đây là tiếng Latin và tiếng Pháp.

Thế kỷ thứ 20 được gọi là “thời đại của dịch thuật” qua đây người ta có thể thêm vào cụm từ “ và diễn giải”. Các thoả ước quốc tế  giữa các quốc gia, các tổ chức tư nhân giờ đây được dịch cho tất cả các bên quan tâm, bất kể là các bên ký kết có hiểu ngôn ngữ của nhau không. Việc lập nên một tổ chức quốc tế, một thể chế của một quốc gia độc lập, thông tin của một công ty đa quốc gia  đã củng cố tầm quan trọng của dịch thuật. Công nghệ ngày một tăng nhanh (bằng sáng chế, đặc tính kỹ thuật, dẫn chứng bằng tài liệu), nỗ lực mang nó đến các quốc gia đang phát triển, việc xuất bản đồng thời các cùng một quyển sách bằng nhiều thứ tiếng, việc tăng giao tiếp trên thế giới  đã làm tăng lên  các yêu cầu một cách tương ứng. Chính  sự sống sót của những tổ chức như Liên Hợp Quốc phụ thuộc chủ yếu vào phiên dịch và biên dịch có thể là những ví dụ điển hình về tầm quan trọng của dịch thuật.

Thế nào gọi là biên dịch?

Biên dịch là diễn giải một bài viết sang một ngôn ngữ khác theo cách mà không làm thay đổi ý của tác giả.

Biên dịch viên quan tâm đến từ được viết ra. Họ diễn giải các bài viết từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ kia. Các nhà biên dịch cần phải  làm việc đó với đủ các thể loại từ các dạng bài đơn giản như giấy khai sinh  và bằng lái xe cho đến các tài liệu phức tạp như các bài từ báo chuyên ngành, hợp đồng kinh tế và văn bản quy phạm pháp luật.

Tại sao phải biên dịch?

Thậm chí với hệ thống liên lạc hiện đại và tinh  nhất, chúng ta cũng không thể biết được trên thế giới và chỉ tính riêng suốt giai đoạn phát triển của mình con người đã sử dụng bao nhiêu ngôn ngữ. Một vài nguồn cho biết có khoảng hai hay ba ngàn ngôn ngữ đang được sử dụng trên thế giới, một vài nguồn khác lại nói rằng con số này có thể lên đến tám ngàn. Con người với những tập quán thật kỳ lạ: nói nhiều thứ ngôn ngữ đến vậy! Và điều đó đã mang lại cho chính mình những khó khăn và trở ngại.

Từ khi giao tiếp trong cộng đồng một ngôn ngữ không còn đáp ứng đủ, chắc chắn đã có vô số những tình huống phát sinh mà các cá nhân giao tiếp này không thể hiểu được  các từ và sự diễn đạt ý của các cá nhân khác. Điều này tạo ra rào cản đối với  việc hiểu những gì truyền đạt  khi  con người muốn giao tiếp vượt  ra ngoài khoảng cách về không gian và thời gian. Người ta đã làm một  vài việc để khắc phục những hạn chế này. Một cách để đối mặt với với hạn chế này là việc mỗi cá nhân giao tiếp phải biết ngoại ngữ. Nhưng đây không phải là giải pháp cuối cùng bởi vì rõ ràng là không phải cá nhân  nào  cũng có thể  biết được tất cả các ngôn ngữ mà thế giới sử dụng. Người biết được nhiều thứ tiềng nhất đến nay cũng chỉ biết được đến 25 thứ ngôn ngữ khác nhau, mà khi đó con người vẫn muốn đọc những gì  người khác viết và nói. Biên dịch và phiên dịch có thể được coi là giải pháp được chấp nhận phổ biến nhất để khắc phục những rào cản đó. Và do đó chúng ta cần phải có những biên dịch và phiên dịch chuyên nghiệp.