Số lượng truy cập

Đang truy cập: 76

Truy cập trong ngày: 465

Tổng số lượt truy cập: 8511313

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Phiên dịch Cabin hội thảo quản lý chất thải môi trường (07-08-2013)

Hội thảo QL chất thải Môi trường do JICA (Nhật Bản) và HN DONRE tổ chức tại BAO SON HOTEL, 12-3-2013. VEDICO vinh dự được chọn để thực hiện Phiên dịch CABIN cho Hội thảo. Hội thảo gồm: Phỏng vấn chuyên gia JICA, thuyết trình và Đối thoại Nhà QLMT và các Doanh nghiệp. Phiên dịch cao cấp của VEDICO (Mr Thọ và Mr Hùng) đã thực hiện rất thành công 

 

 

 

 
Hội thảo QL chất thải Môi trường do JICA (Nhật Bản) và HN DONRE tổ chức tại BAO SON HOTEL, 12-3-2013. VEDICO vinh dự được chọn để thực hiện Phiên dịch CABIN cho Hội thảo. Hội thảo gồm: Phỏng vấn chuyên gia JICA, thuyết trình và Đối thoại Nhà QLMT và các Doanh nghiệp. Phiên dịch cao cấp của VEDICO (Mr Thọ và Mr Hùng) đã thực hiện rất Thành công Phiên dịch Cabin cho Hội thảo. Chúc các thầy/các anh sức khỏe tốt và cống hiến hơn nữa cho VEDICO JSC., 

 


 

Quang cảnh Hội thảo QL chất thải MT do JICA và HN DONRE tổ chức tại Bao Son Hotel, ngày 12-3

 

 

 

02 Phiên dịch cao cấp VEDICO (mr Thọ và mr Hùng) đang "Nổ" trong Cabin của Hội thảo

   

 

    Các chuyên gia JICA cảm ơn VEDICO JSC., và đã chụp ảnh kỷ niệm với Phiên dịch VEDICO cuối buổi Hội thảo  
 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

Dịch vụ Phiên dịch cao cấp của VEDICO gồm:

 

Phiên dịch hội nghị

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch cabin

Phiên dịch hiện trường

Phiên dịch thực địa

Phiên dịch dự án

Phiên dịch hộ tống

Phiên dịch sự kiện

Phiên dịch kinh tế

Phiên dịch kinh doanh

Phiên dịch thị trường

Phiên dịch marketing

Phiên dịch quản trị

Phiên dịch tài chính

Phiên dịch ngân hàng

Phiên dịch báo cáo tài chính

Phiên dịch báo cáo quyết toán

 

 

 

Phien dich hoi nghi

Phien dich hoi thao

Phien dich cabin

Phien dich hien truong

Phien dich thuc dia

Phien dich du an

 

 

Phien dich ho tong

Phien dich su kien

Phien dich kinh te

 Phien dich kinh doanh

Phien dich thị truong

Phien dich marketing

Phien dich quan tri

Phien dich tai chinh

Phien dich ngan hang

Phien dich bao cao tai chinh

 Phien dich quyet toan

 

 

 

Phiendichhoinghi

Phiendichhoithao

Phiendichcabin

Phiendichhientruong

Phiendichthucdia

Phiendichduan

 

 

Phiendichhotong

Phiendichsukien

Phiendichkinhte

 

 

Phiendichkinhdoanh

Phiendichthịtruong

Phiendichmarketing

Phiendichquantri

Phiendichtaichinh

Phiendichnganhang

Phiendichbaocaotaichinh

 

Phiendichbaocaoquyettoan

 

 

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!

 

Chat Facebook VEDICO