Số lượng truy cập

Đang truy cập: 131

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3728059

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

VEDICO phiên dịch cho ADB mission (07-08-2013)

 Phiên dịch VEDICO đã thực hiện thành công 02 tuần Phiên dịch cho Đoàn ADB trong Dự án Tỉnh lộ của 6 tỉnh miền núi phía Bắc - Việt Nam, bao gồm: BIên dịch tài liệu, Phiện dịch Nội nghiệp, Hiện trường thực hiện Fact Findings, Public consultation, trước thềm hiệp định Vốn Vay (Loan Agreement) tại Hà Nội và 6 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn.

 VEDICO luôn hiểu điều đó và luôn tập huấn, nhắc nhở đội ngũ phiên dịch của mình: Trước khi nhân nhiệm vụ thực hiện phiên dịch HIỆN TRƯỜNG, Phiên dịch viên phải được chọn lọc kỹ theo tiêu chí trên, ngoài ra cũng sẽ được hướng dẫn và xử lý các tình huống qua bài Giảng, hướng dẫn của Chuyên gia và ĐỘi ngũ quản lý Phòng Dự án EDU-TECH VEDICO thực hiện. Chính vì những phương pháp làm việc và quản lý bài bản nên tất cả các JOB phiên dịch do VEDICO thực hiện cho Khách hàng đều đi đến Thành công và Hiệu quả giúp Khách hàng tiết kiệm Thời gian và KInh tế.

 
photo

 

 Phiên dịch VEDICO và Trưởng đoàn Marshu - Nhật Bản - đánh giá tác động Môi trường

các Dự án ADB - thăm hiện trường Dự án. - tỉnh Hà Giang (cổng trời QUản Bạ)


 

photo

Phiên dịch VEDICO và Chuyên gia DAVID - đánh giá tác động Môi trường

các Dự án ADB - thăm hiện trường Dự án. - tỉnh Bắc Kạn

 

 

photo

Phiên dịch VEDICO và Chuyên gia DAVID - đánh giá tác động Môi trường

các Dự án ADB - thăm hiện trường Dự án. - tỉnh Hà Giang (Cao nguyên đá Đồng Văn)

 

photo

Phiên dịch VEDICO tại cuộc Họp về Bảo tồn sinh học (Vùng đệm và lõi)  cho khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án - tỉnh Bắc Kạn 

 

photo

 Phiên dịch VEDICO tại Hội nghị thống nhất phân chia tỷ lệ Vốn vay theo Phạm vi Dự án

tại phòng Họp sở GTVT tỉnh TUyên Quang