Số lượng truy cập

Đang truy cập: 165

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3728095

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Phiên dịch thực địa dự án IFAD (07-08-2013)

 Tổ chức IFAD của UN tiến hành đánh giá các Kỳ dự án của các tỉnh Hà Tỉnh, Trà Vinh.. năm 2010. Thành viên (phiên dịch VEDICO) được mời tham gia phiên dịch (song song và nối tiếp) cho các Chuyên gia trong và ngoài nước để thực hiện đánh giá thực địa cũng như các cuộc họp trao đổi, lấy ý kiến của Lãnh đạo và bà con tham gia dự án tại các tỉnh trên.

 

 photo

Phiên dịch Đức Thọ đang thực hiện Phiên dịch cho cuộc Họp đánh giá Dự án tại HÀ TĨNH