Số lượng truy cập

Đang truy cập: 39

Truy cập trong ngày: 217

Tổng số lượt truy cập: 10517403

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Hội thảo về xử lý nước thải KKT Nghi Sơn (07-08-2013)

 Hội thảo đánh giá Dự án khả thi ký thuật về xử lý nược thải, chất thải khu Kinh tế Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), do Tư vấn Asconit và các Cơ quan hữu quan (UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở KHCN, Sở TNMT... và Ban quản lý Khu KT Nghi Sơn) tổ chức. VEDICO vinh dự được chọn (trong số 12 Công ty Dịch thuật) để phiên dịch cho một loạt các Hội thảo này: Phiên dịch Cabin, Phiên dịch nối tiếp và Dịch hiện trường. 

 

 
 
 

 


 
photo
 
Phiên dihcj VEDICO (Đỗ Đức Thọ), Giám đốc Dự án ASconit (France) và Tham tán Kinh tế Đại Sứ quán Pháp tại
Hội thảo về Xử lý chất thảo khu Kinh tế Nghi Sơn
 
photo
 
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
Bức ảnh chụp kỷ niệm sau khi kết thúch Hội thảo
Hội thảo về Xử lý chất thảo khu Kinh tế Nghi Sơn
 
Chat Facebook VEDICO