Số lượng truy cập

Đang truy cập: 47

Truy cập trong ngày: 271

Tổng số lượt truy cập: 3687553

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Biên dịch sách, truyện (21-08-2013)

 Thế giới dịch thuật hiểu rõ vấn đề này và thấy được tầm quan trọng của dịch Sách và Truyện bời vì : "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" để lưu trữ những giá trị tinh hoa của  nhân loại.

Biên dịch sách - truyện đóng vai trò quan trọng trong việc lưu truyền, gìn giữ và phổ biến kiến thức của nhân loại về lịch sử, văn hoá, kinh tế, phong tục-tập quán, doanh nhân,  v.v.  

Để có thể truyền tải được một câu truyện đúng với nôị dung thực của nó mà tác giả muốn gửi gắm vào mỗi câu trưyện, đòi hỏi bản dịch phải sát thực và đảm bảo truyền tải hết thông điệp để người đọc hiểu được.

 Thực sự rất là buồn khi một câu truyệ cười từ tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt nhưng không  thấy ai buồn cười và không hiểu cười vì cái gì, chỗ nào??? đó là do trình độ dịch, kỹ năng và kiến thức lý thuyết về dịch không vững: Ngôn ngữ nguồn và mục tiêu chưa được hiểu sâu xét về văn hoá, phong tục, lối sống ... cho nên vẫn thấy xa lạ với bản thân câu truyện, hay bài viết đó - nên không thấy buồn cười. 

Thế giới dịch thuật hiểu rõ vấn đề này và thấy được tầm quan trọng của dịch Sách và Truyện bời vì : "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ" để lưu trữ những giá trị tinh hoa của  nhân loại.

Chính vì vậy chúng tôi chỉ chọn những người có kinh nghiệm để dịch Sách, Truyện để đả bảo các yêu cầu mà hoạt động dịch này đạt chất lượng. Chúng tôi có kế hoạch hợp đồng với các Nhà xuất bản, các đơn vị nhập khẩu sách cũng như sẽ nhập khẩu sách để dịch và sau đó hợp tác cùng Nhà xuất bản in và phát hành sách - trong đó chú trọng khâu kiểm duyệt sách theo đúng yên cầu của Cục xuất bản - Bộ văn hoá và Thông tin.

Mong được hợp tác với các nhà xuất bản, các cơ quan phát hành sách - báo chí. 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật hồ sơ thầu

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat ho so thau

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuathosothau

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!