Số lượng truy cập

Đang truy cập: 85

Truy cập trong ngày: 446

Tổng số lượt truy cập: 8510986

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

HỌC DỊCH -> Luyện phiên dịch căn bản

 Các nguồn tài liệu học sẽ tham khảo từ: Giáo trình VEDICO áp dụng cho hơn 20 chuyên ngành, trong đó có 8 chuyên ngành nổi bật. Theo đó các Topic...

Các lớp học đều được hỗ trợ, trợ giúp về học phí, với tinh thần đóng góp cho sự nghiệp giáo dục nước nhà và giúp nhân lực trẻ ở Việt Nam có một kỹ năng, kiến thức Dịch thuật thật tốt trong giai đoạn hội...

Chat Facebook VEDICO