Số lượng truy cập

Đang truy cập: 46

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3727973

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Dịch thuật tiếng Trung Quốc (21-08-2013)

Thuật ngữ và khái niệm và người Trung Quốc sử dụng để phân biệt văn nói và văn viết không giống với phương Tây do những sự khác biệt về phát triển chính trị và xã hội ở Trung Quốc so với châu Âu. Mặc dù châu Âu phân chia thành nhiều nhà nước

 

 

 

 

Hán-Tạng. Mặc dù thường được coi là ngôn ngữ duy nhất với lý do văn hoá, trên thực tế mức độ đa dạng giữa các vùng khác nhau có thể sánh với sự đa dạng của các ngôn ngữ Rôman. Tuy vậy, tất cả mọi người nói các thứ tiếng Trung Quốc khác nhau đều dùng chung một dạng văn viết thống nhất có từ đầu thế kỷ 20 là bạch thoại (nghĩa là thứ tiếng bình dân dựa trên tiếng Quan Thoại) dùng gần như cùng một bộ chữ Trung Quốc.

 dịch thuật vedico - Beijing 2011

Dịch thuật VEDICO và Beijing - 2013

Khoảng một phần năm dân số thế giới hiện nay dùng một trong những thứ tiếng Trung Quốc làm tiếng mẹ đẻ, khiến nó trở thành thứ tiếng đứng đầu thế giới về phương diện này. Tiếng Trung Quốc nói ở thể Quan Thoại chuẩn là ngôn ngữ chính thức của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và Trung Hoa dân quốc tại Đài Loan, cũng như là một trong bốn ngôn ngữ chính thức của Singapore, và là một trong sáu ngôn ngữ làm việc chính thức của Liên Hiệp Quốc. Tiếng Trung Quốc nói ở thể Quảng Đông chuẩn thì là một trong những ngôn ngữ chính thức của Hồng Kông (cùng với tiếng Anh) và của Ma Cao (cùng với tiếng Bồ Đào Nha).

 

 

Thuật ngữ và khái niệm và người Trung Quốc sử dụng để phân biệt văn nói và văn viết không giống với phương Tây do những sự khác biệt về phát triển chính trị và xã hội ở Trung Quốc so với châu Âu. Mặc dù châu Âu phân chia thành nhiều nhà nước-quốc gia dựa trên khác biệt về ngôn ngữ sau khi Đế quốc La Mã sụp đổ, Trung Quốc vẫn giữ được thống nhất về văn hoá và chính trị vào cùng thời kỳ đó và duy trì được thứ ngôn ngữ viết chung trong suốt thời kỳ lịch sử của nó dù trên thực tế sự đa dạng trong ngôn ngữ nói của Trung Quốc có thể sánh như châu Âu. Do đó, người Trung Quốc phân biệt rõ giữa "văn viết" (wén; 文) và "văn nói" (yǔ; 語). Như vậy, quan niệm về sự thống nhất và khác biệt giữa văn viết và các dạng văn nói ở phương Tây rõ rệt hơn là ở Trung Quốc.

 


 

 

dịch thuật vedico - Beijing 2011

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                                

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

Dịch thuật kinh tế

 

Dịch thuật kinh doanh

Dịch thuật thị trường

 

 Dịch thuật marketing

 

Dịch thuật quản trị

 

Dịch thuật quản trị kinh doanh

 

Dịch thuật tài chính

 

Dịch thuật ngân hàng

 

Dịch thuật báo cáo tài chính

 

Dịch thuật báo cáo quyết toán

 

Dịch thuật kiểm toán

 

Dịch thuật hợp đồng kinh tế

 

Dịch hợp đồng chuyển giao

 

Dịch thuật kế toán

 

Dịch bảng cân đối tài chính

 

Dịch thuật tín dụng

 

Dich thuat kinh te

 

Dich thuat kinh doanh

Dich thuat thị truong

 

 

Dich thuat marketing

 

 

Dich thuat quan tri

 

Dich thuat quan trị kinh doanh

 

Dich thuat tai chinh

 

Dich thuat ngan hang

 

Dich thuat bao cao tai chinh

 

Dich thuat bao cao quyet toan

 

Dich thuat kiem toan

 

Dich thuat hop dong kinh te

 

Dịch hop dong chuyen giao

 

Dich thuat ke toan toan

 

Dịch bang can doi tai chinh

 

Dich thuat tin dung

 

Dichthuatkinhte

 

Dichthuatkinhdoanh

Dichthuatthịtruong

 

 

Dichthuatmarketing

 

 

Dichthuatquantri

 

Dichthuatquantrịkinhdoanh

 

Dichthuattaichinh

 

Dichthuatnganhang

 

Dichthuatbaocaotaichinh

 

Dichthuatbaocaoquyet toan

 

Dichthuatkiemtoan

 

Dichthuathopdongkinhte

 

Dịchhopdongchuyengiao

 

Dichthuatketoantoan

 

Dịchbangcandoitaichinh

 

Dichthuattindung

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!