Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27

Truy cập trong ngày: 190

Tổng số lượt truy cập: 3800521

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Thuật ngữ chuyên ngành Marketing (31-08-2013)

Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổ

Đây cũng là Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN mà VEDICO đang triển khai và sẽ cho ra mắt vào năm 2015, bao gồm: Điện tử, bản in (giấy), Dạng tranh/ ảnh và cả Slide và Video do VEDICO đầu tư và Xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho đội ngũ CBNV làm việc tại VEDICO và chia sẻ cho nhưng ai muốn nâng cao vốn Từ vựng/ thuật ngữ tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác trong và ngoài nước.   

 

I. THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH MARKETING (PART I)

1

Position

2

Pricing

3

Customer wants

4

Customer demands

5

Customer behavior

6

Customer satisfaction

7

Distributor

8

Gender segmentation

9

Geographic segmentation

10

Lifestyle segmentation

11

Market follower

12

Market research

13

Market share

14

Media analysis

15

Multi-segment strategy

16

Growth rate

17

Labeling

18

Packaging

19

Penetration strategy

20

Price sensitivity

21

Price skimming

22

Product life cycle

23

Product mix

24

Public relations

25

Purchase decision

26

Qualitative forecasting

27

Qualitative research

28

Random sampling

29

Sales forecast

30

Sales promotion

31

Selective distribution

32

Soft goods

33

Target market

34

Trademark

35

Retailer

36

Wholesales

37

Agent

38

Undifferentiated marketing

39

Unique selling proposition (USP)

40

Threats

41

Weakness

42

Opportunities

43

Strenghths

44

Telephone survey

45

Test marketing

46

Stratified marketing

47

Strategic business unit (SBU)

48

Segmentation variables or bases

49

Questionaire

50

Push promotion

51

Publicity

52

Promotional mix

53

Product class

54

Product form

55

Primary research data

56

Secondary research data

57

Price discrimination

58

Price elasticity of demand

59

Prestige pricing

60

Pre-emptive pricing

61

Occasion segmentation

62

Niche marketing

63

Normal goods

64

Non-personal communication

65

Multi-channel marketing

66

Mission statement

67

Maturity stage

68

Marketing plan

69

Marketing intelligence

70

Marketing concept

71

Market entry

72

Market development

73

Market challenger

74

Manufacturer brand

75

Market leader

76

Full cost pricing

77

Franchising

78

Extinction pricing

79

Expansionistic pricing

80

Endorsement

81

Early adopters

82

Direct response advertising

83

Decline stage

84

Customer loyalty

85

Cross-selling

86

Core product

87

Decision making

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật công chứng

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat cong chung

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuatcongchung

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!

 

Chat Facebook VEDICO