Số lượng truy cập

Đang truy cập: 85

Truy cập trong ngày: 473

Tổng số lượt truy cập: 8511521

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Kỹ năng xử lý trong phiên dịch (31-08-2013)

 Về mặt nguyên tắc, phiên dịch chỉ được dịch sau khi đã hiểu rõ ý của người nói. Nếu không nghe được hoặc nghe được nhưng không hiểu, thì phiên dịch trước hết phải yêu cầu người nói nhắc lại hoặc giải thích rõ cho đến khi nào hiểu rõ ý của người nói thì mới bắt đầu dịch. Đây là một trong những yêu cầu cơ bản nhất trong đạo đức nghề nghiệp của phiên dịch.

 

 

Tuy nhiên, trong thực tiễn hành nghề, có không ít tình huống mà vì lý do khách quan hoặc chủ quan phiên dịch không nghe thấy hoặc không hiểu nhưng lại không thể nào hỏi lại người nói. Trường hợp điển hình nhất là khi phiên dịch trong ca-bin, người nói và phiên dịch không thể nào giao tiếp tương tác được với nhau. Ngoài ra có những hoàn cảnh mà việc hỏi lại của phiên dịch sẽ gây tác động rất không tốt đến diễn tiến của sự kiện : ví dụ trong một tiệc vui, người nói chủ yếu diễn tả tình cảm vui mừng đôi khi lên đến cao trào ; nếu phiên dịch yêu cầu người nói nhắc lại, không chỉ sẽ gây khó khăn cho người nói vì họ chưa chắc đã nhớ những điều vừa nói, mà còn làm cho sự kiện bị ngắt quãng và mục đích của giao tiếp không đạt được.

Trước những tình huống khó khăn nêu trên đã xuất hiện một số phương pháp xử lý mang tính kinh nghiệm. Chúng tôi xin nêu dưới đây một vài phương pháp để bạn đọc tham khảo, với lưu ý rằng những biện pháp này chỉ nên sử dụng trong những trường hợp thực sự không còn giải pháp nào tốt hơn.

          - Phóng tác : Phiên dịch chỉ nghe được hoặc chỉ hiểu được một số từ hoặc một số ý. Dựa vào đó, kết hợp với lô-gích bài nói và ngữ cảnh, phiên dịch chủ động xây dựng phần dịch của mình sao cho nội dung thông tin đưa ra không lạc đề. Phương pháp này chỉ nên sử dụng trong hoàn cảnh mà việc dịch chính xác nội dung không thực sự quan trọng. Ví dụ trường hợp mục đích của bài nói chỉ là biểu lộ một tình cảm hay thể hiện sự chào mừng.

          - Nhắc lại nội dung gần nhất: Phiên dịch lấy lại một hoặc nhiều thông tin mà mình đã dịch trước đó và nhắc lại với hàm ý là muốn nhấn mạnh một lần nữa. Phương pháp này khá an toàn và cần phải được áp dụng đối với những trường hợp mà việc dịch đúng nội dung là cần thiết. Đương nhiên, sau khi đã « nhắc lại » một cách cố ý như vậy thì phiên dịch phải cố gắng tìm hiểu nội dung thông tin mà mình chưa nghe thấy để đến thời điểm phù hợp sẽ truyền tải lại cho người nghe.

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Phiên dịch cao cấp của VEDICO gồm:

 

Phiên dịch hội nghị

Phiên dịch hội thảo

Phiên dịch cabin

Phiên dịch hiện trường

Phiên dịch thực địa

Phiên dịch dự án

 

Phiên dịch hộ tống

Phiên dịch sự kiện

Phiên dịch kinh tế

 

Phiên dịch kinh doanh

Phiên dịch thị trường

Phiên dịch marketing

Phiên dịch quản trị

Phiên dịch tài chính

Phiên dịch ngân hàng

Phiên dịch báo cáo tài chính

Phiên dịch báo cáo quyết toán

 

 

 

Phien dich hoi nghi

Phien dich hoi thao

Phien dich cabin

Phien dich hien truong

Phien dich thuc dia

Phien dich du an

 

Phien dich ho tong

Phien dich su kien

Phien dich kinh te

 

Phien dich kinh doanh

Phien dich thị truong

Phien dich marketing

Phien dich quan tri

Phien dich tai chinh

Phien dich ngan hang

Phien dich bao cao tai chinh

 

Phien dich bao cao quyet toan

 

 

 

Phiendichhoinghi

Phiendichhoithao

Phiendichcabin

Phiendichhientruong

Phiendichthucdia

Phiendichduan

 

Phiendichhotong

Phiendichsukien

Phiendichkinhte

 

Phiendichkinhdoanh

Phiendichthịtruong

Phiendichmarketing

Phiendichquantri

Phiendichtaichinh

Phiendichnganhang

Phiendichbaocaotaichinh

 

Phiendichbaocaoquyettoan

 

 

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!

Chat Facebook VEDICO