Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29

Truy cập trong ngày: 163

Tổng số lượt truy cập: 10218261

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH -> Dịch thuật tài liệu dự án

 Dịch thuật báo cáo đầu tư, dịch thuật báo cáo tiền khả thi (PFS documents), Khả thi (FS documents); dịch thuật bản vẽ xây dựng, giao thông: thiết kế cơ sở, kỹ thuật, thi công, dịch các báo cáo chuyên ngành địa chất, dịch thuỷ văn, dịch địa lý, dịch đánh giá tác động môi trường...

Quí vị thư tự hỏi: Liệu mình có chuyên nghiệp không khi ngôn từ được dịch thuật trong HST hoàn toàn không đúng hoặc có phần sai lệch với chuyên ngành (yêu cầu)? Quí vị có thắng thầu được không khi Hồ sơ dự thầu không đạt các...

Chat Facebook VEDICO