Số lượng truy cập

Đang truy cập: 171

Truy cập trong ngày: 182

Tổng số lượt truy cập: 3728121

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Thuật ngữ chuyên ngành thủy lợi (16-09-2013)

 Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

Đây cũng là Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN mà VEDICO đang triển khai và sẽ cho ra mắt vào năm 2015, bao gồm: Điện tử, bản in (giấy), Dạng tranh/ ảnh và cả Slide và Video do VEDICO đầu tư và Xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho đội ngũ CBNV làm việc tại VEDICO và chia sẻ cho nhưng ai muốn nâng cao vốn Từ vựng/ thuật ngữ tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác trong và ngoài nước.   

 

 

I. THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH THỦY LỢI? THOÁT NƯỚC (PART I)

 

adjusting valve : van điu chnh

air-operated valve : van khí nén

alarm valve : van báo động

amplifying valve : đèn khuếch đại

angle valve : van góc

automatic valve : van t động

auxiliaty tank : bình ph; thùng ph

back valve : van ngược

balanced needle valve : van kim cân bng

balanced valve : van cân bng

ball and lever valve : van hình cu – đòn by

ball valve : van hình cu, van kiu phao

bleeder valve : van x

borehold : bãi giếng (gm nhiu giếng nước )

bottom discharge valve : van x đáy

brake valve : van hãm

bucket valve : van pit tông

butterfly valve : van bm; van tiết lưu

by-pass valve : van nhánh

catch tank : bình x

charging tank : bình np

charging valve : van np liu

check valve : van cn; van đóng; van kim tra

clack valve : van bn l

clapper valve : van bn l

clarifying tank : b lng, b thanh lc

collecting tank : bình góp, bình thu

collector well : Giếng thu nước (cho nước ngm)

compartmented tank : bình cha nhiu ngăn, thùng nhiu ngăn

compensation valve : van cân bng, van bù

compression valve : van nén

conical valve : van côn, van hình nón

control valve : van điu chnh; van kim tra;

cup valve : van hình chén

cut-off valve : van ngt, van chn

delivery valve : van tăng áp; van cung cp;

depositing tank : b lng bùn

destritus tank : b t hoi

diaphragm valve : van màng chn

digestion tank : b t hoi

dip tank : b nhúng (để x lý)

direct valve : van trc tiếp

discharge valve : van x, van tháo

cylinder: lăng trụ

Flood spillway: đập tràn xả lũ

dam crest level: cao trình đỉnh đập

Đỉnh đê: (dam crest)

Đê (Dike)

Đê sông (River dike)

Đê điều (Flood control system)

Đê cửa sông (Estuary dike)

Đê chính (Main dike)

Đê phụ (Retired embankment)

Đê bao (Ring dike)

Đê bối (River side bund)

Đê chuyên dùng (Specialize dike)

Kè bảo vệ đê (Dike protection revetment)

Cống qua đê (Dike sluice)

Công trình phụ trợ (Auxiliary work)

Cửa khẩu qua đê (Dike-crossing works)

 

 

 

Chân đê (Dike bottom)

Hệ số mái dốc của đê (Slope coefficient of dike)

Mực nước thiết kế đê (Design water level of dike)

Lưu lượng lũ thiết kế (Design flood discharge)

Dòng chủ lưu (Mainstream)

Bãi sông (River terrace)

Lòng sông (River channel)

Hộ đê (Dike protection)

Hệ số an toàn (Safety coefficient)

Mức đảm bảo thiết kế đê (Guarantee level of dike design)

 

 Các phần tiếp theo sẽ được Cập nhật song song với tiến độ Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VEDICO

(VEDICO's WIKI-DICTIONARY PROJECT)

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 

 

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật y tế

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat y te

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuatyte

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!