Số lượng truy cập

Đang truy cập: 72

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3727999

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Thuật ngữ chuyên ngành địa chất (16-09-2013)

 Với nhiều năm Biên dịch, phiên dịch các loại tài liệu chuyên ngành, các Dự án, các Chương trình, sách truyện, Giáo trình "Nội", "Ngoại" mang tầm cở Quốc gia và Quốc tế của các Bộ ngành, Nhà sách, Bài báo, Nghiên cứu của các Tổ chức, cá nhân trong các Tổ chức Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Quân sự,... VEDICO đã sưu tầm, chép lại, và tạo lập một hệ thống "Bộ thuật ngữ" chuyên ngành sâu cho hơn 12 ngành Nổi bật nhất.

 Đây cũng là Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN mà VEDICO đang triển khai và sẽ cho ra mắt vào năm 2015, bao gồm: Điện tử, bản in (giấy), Dạng tranh/ ảnh và cả Slide và Video do VEDICO đầu tư và Xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho đội ngũ CBNV làm việc tại VEDICO và chia sẻ cho nhưng ai muốn nâng cao vốn Từ vựng/ thuật ngữ tiếng Anh, cũng như các thứ tiếng khác trong và ngoài nước.   

 

 

 I. THUẬT NGỮ ĐỊA CHẤT (PART I)

 

 

abrasion

 

 

sự bào mòn, mài mòn

abrasive

 

 

khả năng bị bào mòn

abrasiveness test

 

thí nghiệm mài mòn

absolute strength value of an explosive

giá trị công phá tuyệt đối của chất nổ

absorbed water

 

nước hấp thụ

 

active earth pressure

 

áp lực đất chủ động

active layer

 

 

lớp đất chủ động

active subsidence

 

lún chủ động

 

activity coefficient

 

hệ số hoạt tính

 

adit

 

 

 

lò ngang

 

admixtures

 

 

phụ gia

 

adhesion

 

 

độ dính bám

 

adhesive

 

 

khả năng dính bám

aeolian deposit

 

 

các trầm tích gió

aeration aerate

 

 

sự làm thoáng khí cho đất

afflied geology

 

 

địa chất học ứng dụng

thành tạo lục nguyên

 

terrigenous sendiments

air void ratio (=degree of air saturation)

hệ số rỗng

 

cát kết

 

 

 

sandstone

 

bột kết

 

 

 

siltstone

 

đá phiến sét

 

 

clay shale

 

bất chỉnh hợp

 

 

unconformably

 

 

 

 

alabaster

 

 

thạch cao tuyết hoa

alluvial

 

 

bồi tích

 

argillite

 

 

acgilit

 

 

arkose

 

 

 

acco

 

 

bed rock

 

 

đá nền

 

 

boulder

 

 

tảng lăn, đá cuội

debris

 

 

 

mảnh vỡ, vụn

 

deflation

 

 

suự thổi mòn, phong hóa

diagenesis

 

 

sự thành tạo đá trầm tích

era

 

 

 

đại

 

 

erratic

 

 

 

tảng trôi dạt, đá lang thang

eugeosyncline

 

 

địa máng thực

 

fracture

 

 

nếp đứt gãy

 

grabbro

 

 

gabro

 

 

geodesic

 

 

ngành trắc địa

 

geomorphology

 

 

địa mạo học

 

geothermal

 

 

thuộc địa nhiệt

 

sự granit hóa

 

 

granitization

 

gneiss

 

 

 

Đá gơnai

 

hydration

 

 

sự  hydrat hóa

 

karst

 

 

 

vùng đá vôi

 

lithfication

 

 

sự hóa đá

 

lithology

 

 

thạch học

 

massive

 

 

địa khối

 

magma

 

 

macma

 

metamorphic rock

 

đá biến chất

 

mineraloid

 

 

thuộc khoáng vật học

orographic

 

 

địa hình núi

 

Eo biển

 

 

pass, strait

 

thâm nhập

 

 

penetrate

 

permafrost

 

 

tầng đất bị đóng băng vĩnh cửu

pneumatolysis

 

 

tác dụng khí tạo thành

quaternary

 

 

kỷ thứ tư

 

seism

 

 

 

địa chấn

 

seismology

 

 

địa chấn học

 

stable rock

 

 

đá bền vững

 

trough

 

 

 

vùng trũng

 

Arkose

 

 

 

acco (khoáng chất)

abyssal plain

 

 

đồng bằng biển thẳm

Accretion

 

 

sự bồi tích

 

 

Các phần tiếp theo sẽ được Cập nhật song song với tiến độ Dự án ĐẠI TỪ ĐIỂN CHUYÊN NGÀNH VEDICO

(VEDICO's WIKI-DICTIONARY PROJECT)

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

              

Dịch vụ Dịch thuật cao cấp của VEDICO gồm:

 

 Dịch thuật thủy lợi

 Dịch thuật y khoa

 Dịch thuật pháp luật

 Dịch thuật pháp lý

 Dịch thuật xây dựng

 Dịch thuật giao thông

 Dịch thuật cầu đường

 Dịch thuật địa chất

 Dịch thuật khảo sát

 Dịch thuật thăm dò

 Dịch thuật thí nghiệm

 Dịch thuật khoan địa chất

 Dịch thuật khai thác mỏ

 Dịch thuật thi công

 Dịch thuật kỹ thuật

 Dịch thuật xây lắp

Dich thuat thuy loi

Dich thuat y khoa

Dich thuat phap luat

Dich thuat phap ly

Dich thuat xay dựng

Dich thuat giao thong

Dich thuat cau duong

Dich thuat dia chat

Dich thuat khao sat

Dich thuat tham do

Dich thuat thi nghiem

Dich thuat khoan dia chat

Dich thuat khai thac mo

Dich thuat thi cong

Dich thuat ky thuat

Dich thuat xay lap

Dichthuatthuyloi

Dichthuatykhoa

Dichthuatphapluat

Dichthuat phaply

Dichthuatxaydựng

Dichthuatgiaothong

Dichthuatcauduong

Dichthuatdiachat

Dichthuatkhaosat

Dichthuatthamdo

Dichthuatthinghiem

Dichthuatkhoandiachat

Dichthuatkhaithacmo

Dichthuatthicong

Dichthuatkythuat

Dichthuatxaylap

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!