Số lượng truy cập

Đang truy cập: 39

Truy cập trong ngày: 124

Tổng số lượt truy cập: 10517487

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH -> Dịch thuật công chứng

 Không quá khó để bắt gặp những trang web về dịch công chứng hiện ra trên net, trên công cụ tìm kiếm cũng hiển thị vô vàn những trang nói về dịch công chứng cũng như nơi cung cấp dịch vụ này với nhiều lời giới thiệu và mời chào khác nhau

 Tùy theo mỗi đất nước phát sinh quan hệ trên mà công tác dịch thuật được tiến hành sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung, Đức,… theo yêu cầu. Điều này được áp dụng với cả các tổ chức hay cá nhân từ nước ngoài vào Việt Nam. 

 

Dịch thuật pháp lý là dịch các văn bản trong lĩnh vực pháp luật. Do pháp luật là một lĩnh vực phụ thuộc vào nền văn hóa, ứng xử giữa các lợi ích, dịch thuật pháp lý không phải là một công việc đơn giản ở mức độ ngôn từ, mà nó đòi hỏi về khả năng tu từ,...

Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực; địa điểm chứng thực; số giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp; chữ ký trong giấy tờ, văn bản đúng là chữ ký của người yêu cầu chứng thực; sau đó ký và ghi rõ họ, 

1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh.

 Điều 1. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định
Nghị định này quy định về phạm vi công chứng, chứng thực, nguyên tắc hoạt động, thủ tục, trình tự thực hiện việc công chứng, chứng thực, tổ chức Phòng Công chứngvà công tác chứng thực

 Các văn bản pháp quy đầu tiên quy định về hoạt động chứng thực ở nước ta trong thời kỳ đổi mới được đánh dấu bằng Nghị định số 45/NĐ ngày 27/7/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về tổ chức và hoạt động công chứng nhà nước; 

Chat Facebook VEDICO