Số lượng truy cập

Đang truy cập: 87

Truy cập trong ngày: 474

Tổng số lượt truy cập: 8511599

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH -> Hiệu đính và biên tập

 Có kinh nghiêm và kỹ năng dịch tài liệu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật và Ngân hàng - Tài chính, Pháp Luật. Tốc độ dịch và hiệu đính tài liệu nhanh và chính xác, tối thiểu dịch được 10 trang/ngày làm...

Chat Facebook VEDICO