Số lượng truy cập

Đang truy cập: 117

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3728044

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Báo giá phiên dịch các loại (16-01-2014)

Vì mỗi chuyên ngành, hội thảo, hội nghị có những yêu cầu và đặc thù riêng…, hình chiếu, âm thanh, bố trí các vị trí ngồi, tác nghiệp liên quan đến Hội thảo, hội nghị và công tác phiên dịch. Quý vị vui lòng bấm vào đây để liệt kê chi tiết yêu cầu về Phiên dịch

 

BÁO GIÁ PHIÊN DỊCH

( Quotation of interpretation )

(Ban hành theo Quyết đnh s 0025  ngày 01 tháng  01 năm 2016 ca

Giám đc Công Ty CP VEDICO)

-------------------------------------------------------------------

  

 

Ngôn ngthc hin

 

(Xem các loi phiên dch)

 

Phiên dch

cp đ I

§ Dch hin trường

§ Dch trin lãm

§ Kho sát thtrường

§ Tour du lch

§ Thăm quan

§ L hi

Phiên dch

cp đ II

§ Dch hi ngh, hitho

§ Đàm phán thương mi

§ Cuc hp ni b, hp tun

§ Phiên dch gii thiu, bo v các lo D án

§ Phiên dch v kthut, chuyên ngành (hin trường).

Phiên dch loi cp đ III - IV

§ Dch hi ngh, hi tho ln, cp cao

§ Dch Cabin – song song (simultaneous)

§ Dch hi nghtruyn hình, phát thanh

§ Hi ngh, hi tho chuyên ngành, chuyên đ

 

Lưu ý:  - Báo giá này được áp dng ti các Thành ph ln, các tnh lân cn và vùng sâu giá s được tính thêm 20%  - 25%.

-  Bng giá trên chưa bao gm thuế GTGT ( VAT) 10%.

 

- Thi gian làm vic < hoặc  =  07 tiếng / mt ngày, thi gian ph tri, thêm gi tính h s 1,5;

 

- Chi phí đi li, ăn ở trong thi gian làm vic do bên thuê phiên dch chi tr.

 

- Bng giá trên áp dng vi phiên dch ngn ngày dưới 15 ngày, vi các D án dài ngày và s dng s lượng ln phiên dch khách hàng có th liên h trc tiếp bng đin thoi đ có giá phiên dch cnh tranh hơn.

 

          Tuy nhiên, tuỳ vào các loPhiên dch, hai bên s gp nhau trao đi chi tiết c th v giá c, thù lao cho phù hp và lên kế hoch c th đ đm bo cht lượng và thành công cho mi bui dch. Bên có nhu cu dch cn gp g, trao đi vi VEDICO đ thông nht hình thc dch, thi gian dch, tài liu dch (vì mi loi tài liu và chuyên ngành có đc thù riêng…), hình chiếu, âm thanh, b trí các v trí liên quan đến Hi tho, hi ngh và công tác phiên dch trên tinh thn hợp tác Hiệu quả và Bền vững.

 

Ban QLDA Dịch thuật & Đào tạo VEDICO

(VEDICO Project Management Unit for translations and training)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

             Thanh Xuân Dist., - Hà Nội.

Tel.: + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.vedico.com.vnwww.daotaodichthuat.edu.vn  

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                                 Chất lượng và hiệu quả nói lên tất cả!