Số lượng truy cập

Đang truy cập: 76

Truy cập trong ngày: 181

Tổng số lượt truy cập: 3728003

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Tư liệu phiên dịch VEDICO (16-01-2014)

Hình ảnh 'Người thật, Việc thật" qua các Sự kiện được VEDICO JSC., thực hiện trong và ngoài nước với tinh thần Hợp tác Hiệu quả và phát triển Bền vững; VEDICO luôn cải thiện tốt dịch vụ của mình để mọi sự hợp tác sẽ hiệu quả và tốt đẹp hơn nữa. VEDICO sẽ update các sự kiện tiêu biểu nhất liên quan đến Phiên dịch cao cấp của VEDICO nhằm chia sẻ