Số lượng truy cập

Đang truy cập: 80

Truy cập trong ngày: 464

Tổng số lượt truy cập: 8511260

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

PHIÊN DỊCH -> Phiên dịch hội thảo

Để có được sự thành công cho đến nay, VEDICO đã luôn nâng cao chất lượng, nâng cao chuyên môn của đội ngũ phiên dịch (kể cả CBNV và CTV) thông qua các lớp Nâng cao về nghiệp vụ phiên dịch, các lớp kỹ năng phiên dịch Chi tiết

Chat Facebook VEDICO