Số lượng truy cập

Đang truy cập: 120

Truy cập trong ngày: 217

Tổng số lượt truy cập: 3687419

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Chứng nhận Chương trình luyện dịch (03-06-2013)

VEDICO hỗ trợ cho học viên, đội ngũ CTV thông qua các chương trình luyện biên dịch, phiên dịch thực hành, hỗ trợ cho các khóa học miễn phí, thực hành qua các sự kiện, hội thảo, hội nghị có sử dụng phiên dịch (cả hình thức consecutive và cabin),... do VEDICO đảm trách trong và ngoài nước. 

 

 Ngoài ra VEDICO hỗ trợ giúp học viên thực tập, làm thêm theo các hình thức Thực tập sinh, Cộng tác viên và chính thức cho VEDICO và Các tổng cty, công ty, tập đoàn, Tổng cty 90, 91 các Bộ, Dự án ODA, FDI và các Khu CN. Đây là những đối tác lớn đã và đang hợp tác với VEDICO qua các dịch vụ của VEDICO như:

Lớp luyện phiên dịch consecutive - Dự án VEDICO 

 

- Biên dịch tài liệu, hồ sơ Dự án và Phiên dịch các hội thảo, hội nghị 

 

- Công chứng và chứng thực tài liệu, hồ sơ, hợp pháp hóa Lãnh sự...

 

- Đánh giá trình độ Dịch thuật của các ứng viên dự thi vào các Dự án 

 

- Giới thiệu việc làm liên quan đến Dịch thuật (biên dịch và phiên dịch)

 

- Cung cấp nhân sự Dịch thuật theo nhu cầu của các đơn vị, dự án


       

 

Certificate of Translation Techniques and Skills

 

           Chương trình Dự án và Đào tạo luyện dịch cũng như "Chứng nhận nâng cao năng lực Dịch thuật" của VEDICO EDU-TECH đã được đánh giá cao bởi các nhà Tuyển dụng và các Tổ chức NGO đối với các học viên sau khi hoàn thành Chương trình theo quy định!

 

Lớp luyện phiên dịch consecutive - Dự án VEDICO 

Lớp luyện phiên dịch consecutive - Dự án VEDICO 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=tin+dich+thuat&sm=3

https://www.youtube.com/watch?v=s5EuLTkxmY8

 

 Luyện phiên dịch CABIN - Dự án VEDICO 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

                                              

 Dịch vụ Phiên dịch cao cấp của VEDICO gồm:

 
 

Lớp học biên dịch

Lớp học phiên dịch

Lớp học thực hành dịch

Thực hành biên dịch

Thực hành phiên dịch

Luyện dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Lý thuyết học dịch thuật

Lý thuyết học biên dịch

Lý thuyết học phiên dịch

Tài liệu học dịch thuật

Tìm lớp học dịch thuật

Lớp phiên dịch tiếng anh

Khai giảng lớp biên dịch

Khai giảng lớp phiên dịch

Đào tạo dịch thuật

Lớp dịch thuật tiếng anh

Đào tạo phiên dịch

Đào tạo biên dịch tại hà nội

Trung tâm đào tạo dịch

 

 

Lop hoc bien dich

Lop hoc phien dich

Lop hoc thuc hanh dich

Thuc hanh bien dich

Thuc hanh phien dich

Luyen dich thuật

Lop dich thuat tieng anh

Ly thuyet hoc dich thuat

Ly thuyet hoc bien dich

Ly thuyet hoc phien dich

Tai lieu hoc dich thuat

Tim lop hoc dich thuat

Lop phien dich tieng anh

Khai giang lop bien dich

Khai giang lop phien dich

Dao tao dich thuat

Lop dich thuat tieng anh

Dao tao phien dich

Dao tao bien dich tai ha noi

Trung tam dao tao dich

 

 

Lophocbiendich

Lophocphiendich

Lophocthuchanhdich

Thuchanhbiendich

Thuchanhphiendich

Luyendichthuật

Lopdichthuattienganh

Lythuyethocdichthuat

Lythuyethocbiendich

Lythuyethocphiendich

Tailieuhocdichthuat

Timlophocdichthuat

Lopphiendichtienganh

Khaigianglopbiendich

Khaigianglopphiendich

Daotaodich thuat

Lopdichthuattienganh

Daotaophiendich

Daotaobiendichtaihanoi

Trungtamdaotaodich

 

VEDICO – Hành động hay hơn cả Lời nói!