Số lượng truy cập

Đang truy cập: 78

Truy cập trong ngày: 461

Tổng số lượt truy cập: 8511238

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Hội thảo tham vấn: Biến đổi khí hậu (06-01-2014)

 Ngày 19/12/2013 tại Hà Nội, Ban quản lý dự án “Tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc” kết hợp với Viện nước Tưới Tiêu và Môi trường – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn về dự thảo Khung và tiêu chí giám sát đánh giá mô hình trình diễn để phục vụ công tác đánh giá hàng năm.

 

Khai mạc hội thảo, ông Trần Văn Lam – Phó trưởng phòng quản lý tư vấn và xây dựng nêu rõ mục tiêu của dự án: tăng cường khả năng phục hồi và giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương của các hạ tầng kinh tế quan trọng của địa phương ở các vùng miền núi phía Bắc Việt Nam trước các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và tạo ra khung chính sách cho phép khuyến khích phát triển vùng núi phía Bắc có chống chịu với khí hậu. Mục đích Hội thảo là tham vấn ý kiến các bên liên quan về Khung và tiêu chí giám sát và đánh giá mô hình trình diễn

Đại diện Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường trình bày kết quả đánh giá hiện trạng mô hình trình diễn áp dụng công nghệ mới nhằm chống chịu với biến đổi khí hậu tại Sơn La. Trong đó phân tích hiện trạng mô hình trình diễn và khảo sát về tiềm năng ứng dụng công nghệ sinh học cho mô hình.

Bắc Kạn, Sơn La, Thái Nguyên là ba tỉnh được lựa chọn thực hiện dự án trình bày hiện trạng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiện trạng công nghệ áp dụng tại địa phương và đưa ra đề xuất kiến nghị với nhóm tư vấn nhằm đạt hiệu quả cao cho địa phương.

Ông Hà Hải Dương – Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường trình bày các đề xuất tiêu chí và chỉ tiêu xác đinh lựa chọn bao gồm:

-       Tính bền vững;

-       Hiệu quả chống chịu với khí hậu/thiên tai;

-       Hiệu quả kinh tế;

-       Khả năng nhân rộng.

Chat Facebook VEDICO