Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30

Truy cập trong ngày: 162

Tổng số lượt truy cập: 10218254

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Dịch Cabin - Chống tham nhũng (Thanh tra CP) (10-12-2014)

Hội nghị phòng chống Tham nhũng vì Sự phát triển được tổ chức bởi: Thanh tra Chính phủ (GI), Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Cơ quan phòng chống Ma túy & Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Tổ chức hướng tới Minh Bạch (TT)... VEDICO team đã thực hiện thành công Phiên dịch Cabin. 

 Hội nghị phòng chống Tham nhũng vì Sự phát triển được tổ chức bởi: Thanh tra Chính phủ (GI), Chương trình phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP), Cơ quan phòng chống ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Tổ chức hướng tới Minh Bạch (TT)... VEDICO team đã thực hiện thành công Phiên dịch Cabin cho Hội nghị này!

Cảm ơn thầy Thọ (VEDICO's Senior Editor, Interpreter and Lecturer) và đã thực hiện thành công Nhiệm vụ và Sứ mệnh hợp tác giữa Đối tác và VEDICO!

Date      : December, 092014 (Ngày 09/12/2014)

Avenue   : Dialogue on  Joint Combat against Corruption at Floor 3 Seminar Room, Fortuna Hotel - 6 Lang Ha Street, Dong Da, Ha Noi.

 

                

Diễn giả/ chuyên gia Bakhodir Burkhanov của Tổ chức UNDP đang phát biểu

 

 

   

Hội nghị đang nghe Giám đốc quốc gia Cơ quan phòng chống Ma túy

và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) phát biểu

 

 

 

Chủ tọa: Tổng Thanh tra CP Huỳnh Phong Tranh, PTTT Trần Đức Lượng, ....  

 

 

 

Thầy Thọ / phiên dịch Cabin cao cấp đang trực tiếp phiên dịch Cabin cho Hội nghị

 

 

Công ty Cổ phần Giáo dục và Dịch thuật VEDICO

(VEDICO Translation and Education Joint Stock Company)  

Office: No. 8 – Ngõ 495 - Nguyễn Trãi St.,

         Thanh Xuân Dist., - Hà Nội - Việt Nam

Tel.:  + 84- 04- 355-33958; 04 66573941;

Fax.: + 84- 04- 355-33958

 

Mobile: 0904-128-134; Hotline: 0987 63 63 99

Website: www.thegioidichthuat.com ; www.daotaodichthuat.edu.vn   

E-mails : dichthuat@vedico.com.vn , contact@vedico.com.vn.

YM nick: hotrodaotao

Skype nick: phiendichcabin

 

Chat Facebook VEDICO