Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30

Truy cập trong ngày: 160

Tổng số lượt truy cập: 10218227

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

CHI TIẾT THÔNG TIN

Phiên dịch CABIN cho SAGE - Social Media (04-07-2016)

Ứng dụng truyền thông trong Quản lý Khủng hoảng!!! Social Media for Crisis Management. Vedico đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phiên dịch Cabin cho Ts. Charlie Pownall do SAGE tổ chức tại Việt Nam. VEDICO xon cảm ơn sự hợp tác lâu dài và hiệu quả của SAGE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat Facebook VEDICO