Số lượng truy cập

Đang truy cập: 80

Truy cập trong ngày: 442

Tổng số lượt truy cập: 8510823

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

VIỆC LÀM DỊCH THUẬT

Với chất lượng và uy tín mà Khách hàng, đối tác, học viên dành cho VEDICO trong suốt bao năm qua, VEDICO đang được các Dự án, Tổng cty 90, 91 và các Tập đoàn hợp tác với VEDICO: - Tuyển dụng Biên phiên dịch chất lượng cao; - VEDICO đào tạo/ luyện lại cho đội ngũ Biên...

Dự án nâng cao Năng lực Dịch thuật VEDICO và Công ty CP Giáo dục và Dịch thuật VEDICO mở các khóa luyện biên và phiên dịch thực hành cao cấp với hỗ trợ về Kinh phí và trang thiết bị luyện tập đạt chuẩn Quốc tế (theo mô hình Hội nghị/ hội thảo) hiện tuyển dụng GV hướng dẫn luyện biên và phiên dịch...

 VEDICO đã ký Thỏa thuận khung để thực hiện Dự án: Tư vấn giải pháp ngôn ngữ cho các Dự án của các DN Hàn Quốc vào Việt Nam (Dự án khả thi và Hồ sơ pháp lý .... tại Việt Nam); Cung cấp đội ngũ Biên phiên dịch cho 12 Dự án của Hàn Quốc vào Việt Nam từ Quý 2-2014 trở...

VEDICO đã ký Thỏa thuận để thực hiện Dự án: Tư vấn giải pháp ngôn ngữ cho các Dự án của các DN Hàn Quốc vào Việt Nam (Dự án khả thi và Hồ sơ pháp lý .... tại Việt Nam), Dự án giáp pháp Ngôn ngữ cho các nhà Sản xuất phần mềm, thiết bị của Hàn Quốc; Cung cấp đội ngũ Biên phiên dịch...

Có kinh nghiệm và kỹ năng Quản lý: Kinh tế, Xây dựng, Dịch thuật, Pháp Luật ở trình độ cao cấp. Đã từng làm cán bộ, quản lý Dự án cho các Tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước: Các Bộ, tổ chức NGOs, các PMU (các Bộ), các Dự án đầu tư, các Ban điều hành của...

  Với chất lượng và uy tín mà Khách hàng, đối tác, học viên dành cho VEDICO trong suốt bao năm qua, VEDICO đang được các Dự án, Tổng cty 90, 91...

 Có kinh nghiệm và kỹ năng dịch tài liệu thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật, Xây dựng, Ngân hàng - Tài chính, Pháp Luật ở trình độ cao cấp. Tốc độ dịch và hiệu đính tài liệu nhanh và chính xác, tối thiểu dịch được 10...

Đối tượng dự tuyển là sinh viên các trường ĐH Hà Nội (HANU), ĐH NN (HULIS), Ngoại thương (FTU), QLKD (HUBT)… hoặc sinh viên các trường thuộc chuyên ngành tiếng Anh Biên – Phiên dịch trên địa Bàn Hà Nội có khả năng dịch thuật tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên ngành cho các Dự án về phát triển Hạ tầng, Khu đô thị, Kinh...