Số lượng truy cập

Đang truy cập: 49

Truy cập trong ngày: 285

Tổng số lượt truy cập: 9789828

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ -> Dịch thuật công chứng

 Nghị định 79 cùng với Luật công chứng (có hiệu lực thi hành kể từ 1/7/2007) đã thực sự phân biệt rõ hoạt động công chứng với chứng thực. Các phòng công chứng, văn phòng công chứng chỉ nhận công chứng các hợp đồng, giao dịch bằng văn bản. Việc chứng thực bản sao từ bản...

 Chỉ có những dịch giả chuyên nghiệp chuyên dịch thuật pháp lý có thể dịch các văn bản quy phạm pháp luật và những bài viết học thuật. Ví dụ như, dịch sai một đoạn trong hợp đồng có thể dẫn đến kiện tụng và tốn kém về tiền bạc, mất đi đối tác, mất đi cơ hội.

Dịch thuật uy tín VEDICO đã luôn được đánh giá cao bởi các cơ quan, tổ chức cũng như cá nhân về Dịch tài liệu dịch và thực hiện các khâu Công chứng theo quy định với độ chuẩn hóa văn bản pháp qui cao, độ chính xác tuyệt đối, dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện.  

 Kể từ khi thực hiện xã hội hóa công chứng theo Luật Công chứng, việc chứng thực chữ ký người dịch được giao về cho Phòng Tư pháp. Tuy nhiên, trong đội ngũ cán bộ tư pháp hiện nay, nếu có giỏi thì cũng chỉ có một/vài thứ tiếng và trong giới hạn phạm vi nhất định

Chat Facebook VEDICO