Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38

Truy cập trong ngày: 132

Tổng số lượt truy cập: 10517575

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ -> Tổ chức các sự kiện

Trong những năm qua, VEDICO đã tham gia cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo kiêm phiên dịch chất lượng cao trong và ngoài nước với những thành công cao và được các Tổ chức, đối tác, khách hàng đánh giá cao và luôn duy trì hợp tác tốt với...

VEDICO chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện kiêm phiên dịch Tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn Quốc… theo giờ, ngắn ngày, dài ngày… cho các tổ chức, cá nhân có nhu...

Trong những năm qua, VEDICO đã tham gia cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo kiêm phiên dịch chất lượng cao trong và ngoài nước với những thành công cao và được các Tổ chức, đối tác, khách hàng đánh giá cao và luôn duy trì hợp tác tốt với VEDICO.

Trong những năm qua, VEDICO đã tham gia cung cấp dịch vụ Tổ chức sự kiện hội nghị, hội thảo kiêm Phiên dịch (nối tiếp và dịch Cabin) chất lượng cao trong và ngoài nước với những thành công cao và được các Tổ chức, đối tác, khách hàng đánh giá cao. VEDICO có các loại phòng tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu...

Cũng có vài yếu tố bên ngoài tác động đến sự  phát triển của ngành công nghiệp Tổ chức sự kiện (event industry). Một vài trong số những yếu tố trên là tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế, mức sống và lối sống, và sự thay đổi quan điểm theo hướng tiến bộ của con người.

Chat Facebook VEDICO