Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81

Truy cập trong ngày: 464

Tổng số lượt truy cập: 8511256

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

BIÊN DỊCH -> Dịch thuật tiếng Anh

Nhiều nhà ngôn ngữ học còn chia tiếng Anh cận đại thành tiền cận đại (Early Modern) và cận cận đại (Late Modern). Tiếng Anh cận cận đại diễn ra vào đầu thế kỷ 19 khi Đế quốc Anh có thuộc địa trên khắp hoàn cầu. Tiếng Anh do đó trải qua thêm một biến đổi khá lớn nữa...

Tiếng Anh trở thành "ngôn ngữ quốc tế" quan trọng nhất và ngày càng được nhiều người sử dụng trong mọi lĩnh vực. Từ đây, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ cho rằng tiếng Anh đã mất dần vai trò là biểu tượng văn hóa độc quyền của những người nói tiếng Anh, thay vào đó,

 Thế giới dịch thuật hiểu rõ vấn đề này và thấy được tầm quan trọng của dịch Sách và Truyện bời vì : "Trăm năm bia đá thì mòn, Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơChi tiết

Chat Facebook VEDICO