Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81

Truy cập trong ngày: 464

Tổng số lượt truy cập: 8511282

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

HỌC DỊCH -> Lý thuyết học Phiên dịch

 Vậy bản chất của công việc ghi dịch là gì? Đó không phải là việc chép lại nguyên văn mọi câu từ diễn giả nói ra. Đó cũng không giống như việc các sinh viên ghi lại bài giảng trong các giờ dạy lý thuyết tại trường đại học với mục đích sau đó khi có thời gian, họ có thể nghiên cứu...

 Quá trình ghi nhớ trong phiên dịch là một quá trình chủ động. Phiên dịch không cần và không được tập trung vào việc nhớ từ, nhớ câu (người ta nói câu gì thì nhớ câu đó) bởi vì cốt lõi của hoạt động phiên dịch là chuyển ý chứ không phải là chuyển cái vỏ ngôn ngữ của ý. 

 Về mặt nguyên tắc, phiên dịch chỉ được dịch sau khi đã hiểu rõ ý của người nói. Nếu không nghe được hoặc nghe được nhưng không hiểu, thì phiên dịch trước hết phải yêu cầu người nói nhắc lại hoặc giải thích rõ cho đến khi nào hiểu rõ ý của người nói thì mới bắt đầu dịch. Đây là một trong...

 Trong nhiều tình huống giao tiếp (ví dụ trường hợp thương thảo hợp đồng), thái độ của phiên dịch sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả của cuộc giao tiếp. Có nên tỏ thái độ đúng như thái độ của người nói hay không, sử dụng câu chữ đúng như câu chữ của người nói hay không…là những điều mà...

 Nếu không hề có sự liên hệ nào, thì chỉ có thể là tác giả nói nhầm hoặc phiên dịch nghe không rõ. Trong trường hợp này, phiên dịch phải không ngần ngại hỏi lại người nói chứ tuyệt nhiên không nên ngây ngô chuyển ngữ một cách « chung thành» nội dung thông tin mà mình đã...

 Chưa có ai nói học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là dễ dàng. Đối tượng học dịch thuật (biên dịch và phiên dịch) là ở trình độ cao, kiến thức ngoại ngữ và chuyên ngành sâu, chi tiết, văn phong nghi thức và cao cấp, các khóa học thực hành ở VEDICO chỉ nêu một cách khái...

Một số yếu tố (kỹ năng) cần và đủ cho công việc Phiên dịch Consecutive là kỹ năng tốc ký, tăng short-term memory, độ tập trung (power of concentration) ...  mà  mỗi Phiên dịch viên cần phải lưu ý để rèn luyện và phải nắm vững để áp dụng trong công việc phiên dịch của mình có như vậy mới có được một INPUT dữ liệu tốt. Để đạt...

 Interpreting is rendering information and ideas from one language into another language by means of speaking. Interpreters are concerned with the Chi tiết

 Interpreting is rendering information and ideas from one language into another language by means of speaking. Interpreters are concerned with the spoken words. They convey orally whether to an individual or a group the meaning of the spoken word, from one language to another.

  Kỹ năng Tốc ký Phiên dịch (chủ yếu là dịch đuổi/ consecutive interpretation) thật sự rất quan trọng trong loại hình phiên dịch đuổi. Nếu như các bạn không có kỹ năng này tốt cũng như Short-term memory không được rèn luyện và nâng cao thì khó mà có thể làm tốt được công việc Phiên dịch. Các khóa luyện...

Chat Facebook VEDICO