Số lượng truy cập

Đang truy cập: 55

Truy cập trong ngày: 164

Tổng số lượt truy cập: 5659133

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

PHIÊN DỊCH -> Cung cấp phiên dịch

Phiên dịch (thông ngôn hay dịch nói) có 2 Hình thức cơ bản: Dịch nối tiếp và dịch song song, trong đó kể đến: Phiên dịch hội nghị, hội thảo thông thường, phiên dịch truyền hình, phiên dịch tháp tùng, phiên dịch hiện trường dự án (thực địa), tùy vào mỗi loại công việc/ sự kiện mà đòi hỏi phải chọn...

Chat Facebook VEDICO