Số lượng truy cập

Đang truy cập: 86

Truy cập trong ngày: 474

Tổng số lượt truy cập: 8511564

Liên kết website

Hình ảnh quảng cáo

HỌC DỊCH -> Học biên phiên dịch cao cấp

Công tác phiên dịch đòi hỏi sự thực hành, thực tiễn rất cao. Vì phiên dịch cũng như biên dịch yêu cầu trình độ ngoại ngữ ở bậc cao nhất và ứng dụng thực tiễn cao nhất. Các khóa phiên dịch phải được thiết kế sao cho đáp ứng được yêu cầu trên. Học viên sẽ được tham gia các buổi ngoại khóa tùy theo lĩnh vực và trình độ, bao gồm phiên dịch Hội thảo, Hội nghị, Phiên dịch hiện...

Chat Facebook VEDICO